اقلام موجود فروشگاه پارت افزار

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

خدمات
کالای استوک
    پرینتر
    لپ تاپ
    Dell Latitude 5401 Business Laptop - نو - اوپن باکس موجود در انبار ۱۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
کاغذ
رول حرارتی 8 سانت چاپ مشکی در انبار موجود نیست ۹,۸۰۰تومان
    بای تک
    کاغذ گلاسه پشت چسب دار بای تک سایز A4 وزن 135 گرم 50 برگ موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰تومان
    کاغذ عکس بای تک مدل Crystal سایز A4 بسته 20 عددی موجود در انبار ۲۴۹,۰۰۰تومان
    میر
    گلاسه 260 گرم ساتین میر 18×13 5R موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰تومان
    گلاسه 260 گرم پرل میر 18×13 5R موجود در انبار ۱۵۹,۰۰۰تومان
    گلاسه 260 گرم 50 برگی موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
    گلاسه 200 گرم میر A3 موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰تومان
    گلاسه 200 گرم دورو A4 موجود در انبار ۸۹,۰۰۰تومان
    گلاسه 160 گرم دورو A4 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰تومان
    گلاسه 160 گرم دورو A3 موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰تومان
    کاغذ گلاسه 150 گرم میر A4 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰تومان
    کاغذ گلاسه 115 گرم میر MIR موجود در انبار ۶۸,۹۰۰تومان
    کاغذ فوتوگلاسه دورو 200 گرم 50 برگی میر موجود در انبار ۸۹,۰۰۰تومان
    کاغذ فتوگلاسه پشت چسبدار MIR موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
    کاغذ فتوگلاسه 260 گرم میر A4 موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰تومان
    کاغذ فتوگلاسه 260 گرم میر A3 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰تومان
    کاغذ فتوگلاسه 260 گرم میر A3 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰تومان
    کاغذ فتوگلاسه 115 گرم میر MIR سایز A3 موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
    کاغذ ترانسفر تیشرت تیره میر موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰تومان
    کاغذ ابریشمی پریمیوم پرل A3 میر در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰تومان
    کاغذ 260 گرم پریمیوم ساتین MIR A3 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰تومان
    کاغذ 260 گرم پریمیوم پرل میر MIR A4 Pearl موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
    کاغذ 240 گرم گلاسه 50 برگی میر موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
    کاغذ 200 گرم گلاسه 50 برگی میر A4 موجود در انبار ۷۹,۲۰۰تومان
    کاغذ 150 گرم فوتوگلاسه میر MIR A4 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰تومان
    کاغذ 150 گرم فوتوگلاسه میر MIR A3 موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
    کاغذ 115 گرم گلاسه میر MIR موجود در انبار ۶۸,۹۰۰تومان
    فتوگلاسه 260 گرم ساتین میر A4 موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
    پریمیوم گلاسه 260 گرم میر 18 ×13 5R موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
    وکس
    اس پرینت
    کاغذ گلاسه 200 گرم 50 برگی A4 اس پرینت موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
    کاغذ گلاسه 150 گرم 50 برگی A4 اس پرینت موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
    کاغذ گلاسه 150 گرم 100 برگی A4 اس پرینت موجود در انبار ۸۶,۰۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 50 برگی A6 اس پرینت موجود در انبار ۵۵,۰۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 50 برگی A5 اس پرینت موجود در انبار ۸۹,۵۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 20 برگی A4 اس پرینت موجود در انبار ۵۶,۰۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 100 برگی A6 اس پرینت موجود در انبار ۱۰۹,۰۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 100 برگی A5 اس پرینت موجود در انبار ۱۷۹,۰۰۰تومان
    کاغذ فتو گلاسه 260 گرم 100 برگی A4 اس پرینت موجود در انبار ۲۹۸,۰۰۰تومان
    کاغذ 120 گرم گلاسه 50 برگی اس پرینت موجود در انبار ۳۹,۵۰۰تومان
    کاغذ 120 گرم گلاسه 100 برگی اس پرینت موجود در انبار ۶۹,۵۰۰تومان
    کاغذ 115 گرم گلاسه 50 برگی اس پرینت موجود در انبار ۳۸,۵۰۰تومان
    کاغذ 115 گرم گلاسه 100 برگی اس پرینت موجود در انبار ۶۴,۵۰۰تومان
    فتوگلاسه 260 گرم 50 برگی اسپرینت موجود در انبار ۱۴۹,۰۰۰تومان
    زیراکس
    کاغذ فتوگلاسه زیراکس A4 موجود در انبار ۴۹۹,۰۰۰تومان
    زیراکس گلاسه A3 موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰تومان
    زیراکس گلاسه 5R موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
    زیراکس گلاسه 4R موجود در انبار ۸۵,۰۰۰تومان
    زیراکس ساتین A4 موجود در انبار ۴۹۹,۰۰۰تومان
    زیراکس ابریشمی 5R موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰تومان
    زیراکس ابریشمی 4R موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
    لاکی
    کاغذ لاکی ابریشمی ( لاستر یا مرواریدی ) LUCKY موجود در انبار ۱۵۵,۰۰۰تومان
    کاغذ 260 گرم لاکی فوتوگلاسه LUCKY موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
    CANON KP-108IN در انبار موجود نیست ۶۵۵,۰۰۰تومان
    کداک
    کداک گلاسه A3 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰تومان
کاغذ رول
    رول زیراکس
    رول فتوگلاسه 270 گرم زیراکس عرض 60 موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
    رول فتوگلاسه 270 گرم زیراکس عرض 106 موجود در انبار ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
    رول اپسون
    رول اولوشن
    رول میر
    رول هانسول
جوهر
هد کلینر استرانگ ساخت تایوان موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
جوهر اصلی اپسون موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
    جوهر سابلیمیشن
    جوهر مشکی سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر قرمز سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر قرمز روشن سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار لایت مجنتا موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار WOX موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان
    جوهر سابلیمیشن میرتکس سری 4 رنگ موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
    جوهر زرد سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر آبی سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار سایان موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر آبی روشن سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار لایت سایان موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
    جوهر 1 لیتری سابلیمیشن وکس موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰تومان
    میر
    وکس
    جوهر یک لیتری قرمز روشن اپسون وکس WOX LM موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتری قرمز اپسون وکس WOX موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتری زرد اپسون وکس WOX موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتری وکس اپسون سری 6 رنگ موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتری اپسون وکس WOX رنگ آبی موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتر مشکی اپسون وکس WOX موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
    جوهر یک لیتر آبی روشن اپسون وکس WOX لایت سایان موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر مشکی 100cc وکس اپسون موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
    جوهر قرمز 100cc وکس کانن موجود در انبار ۲۹,۰۰۰تومان
    جوهر قرمز 100cc وکس اپسون موجود در انبار ۲۹,۵۰۰تومان
    جوهر سابلیمیشن وکس اصل جعبه دار سری 6 رنگ موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان
    جوهر زرد 100cc وکس کانن موجود در انبار ۲۹,۵۰۰تومان
    جوهر زرد 100cc وکس اپسون موجود در انبار ۲۹,۵۰۰تومان
    جوهر اولترای وکس Wox Ultra High UV موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
    جوهر آبی 100cc وکس کانن موجود در انبار ۲۹,۰۰۰تومان
    جوهر آبی 100cc وکس اپسون موجود در انبار ۲۸,۰۰۰تومان
    جوهر 250cc وکس کانن 4 رنگ موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰تومان
    جوهر 250cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX موجود در انبار ۳۵۹,۰۰۰تومان
    جوهر 250 میل وکس کانن 5 رنگ موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
    جوهر 100cc وکس اپسون سری 6 رنگ WOX موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100cc وکس اپسون سری 4 رنگ موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل وکس کانن سری 4 رنگ PK موجود در انبار ۱۱۶,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل وکس کانن سری 4 رنگ MK موجود در انبار ۱۱۶,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل وکس قرمز روشن Wox موجود در انبار ۲۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل وکس آبی روشن Wox موجود در انبار ۲۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل مشکی PK وکس کانن موجود در انبار ۲۹,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل مشکی MK وکس کانن موجود در انبار ۲۹,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ مشکی Wox موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل اچ پی وکس 4 رنگ Wox موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر 100 سی سی وکس کانن سری 5 رنگ موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
        جوهر اپسون وکس WOX
        جوهر یک لیتری اپسون وکس 4 رنگ موجود در انبار ۷۹۵,۰۰۰تومان
        جوهر مشکی 250 میل اپسون وکس موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر قرمز روشن 250 میل وکس اپسون موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر قرمز اپسون 250 میل وکس موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر زرد 250 میل اپسون وکس موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر اپسون آبی روشن 250 میل وکس موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر آبی اپسون 250 میل وکس موجود در انبار ۶۹,۰۰۰تومان
        جوهر 250 میل وکس اپسون سری 4 رنگ WOX موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰تومان
        جوهر 100 میل وکس اپسون سری 6 رنگ به همراه مشکی اضافه موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰تومان
        جوهر کانن وکس
        جوهر قرمز 250cc وکس کانن موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
        جوهر زرد 250cc وکس کانن موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        جوهر آبی 250cc وکس کانن موجود در انبار ۸۵,۰۰۰تومان
        جوهر 250 میل مشکی (PK (451 وکس کانن موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
        جوهر 250 میل مشکی (MK (450 وکس کانن موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
        جوهر وکس Hp
        جوهر زرد 100 میل اچ پی وکس Wox موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        جوهر 100 میل قرمز اچ پی وکس Wox موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        جوهر 100 میل اچ پی وکس رنگ آبی Wox موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        جوهر پلاتر وکس
        جوهر یک لیتری پلاتر Wox Hp T770 در انبار موجود نیست ۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر مات بلک پیگمنت Pigment MK 72 موجود در انبار ۵۴۰,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر قرمز M 72 موجود در انبار ۳۴۸,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر فوتوبلک Photo-Black 72 موجود در انبار ۳۴۸,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر زرد Y 72 موجود در انبار ۳۴۸,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر خاکستری Gray 72 موجود در انبار ۳۴۸,۰۰۰تومان
        جوهر وکس پلاتر یک لیتر آبی C 72 موجود در انبار ۳۴۸,۰۰۰تومان
    هانسول
    جوهر سابلیمیشن هانسول DX5/7 موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰تومان
    جوهر سابلیمیشن هانسول TFP موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
    سم اینک
    جوهر سم اینک مات بلک پیگمنت Pigment Matte-Black 72 در انبار موجود نیست ۵۵۰,۰۰۰تومان
    جوهر سم اینک قرمز Magenta 72 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
    جوهر سم اینک زرد Yellow 72 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
    جوهر سم اینک خاکستری Gray 72 در انبار موجود نیست ۳۹۵,۰۰۰تومان
    جوهر سم اینک آبی Cyan 72 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
    جوهر سم اینک Photo-Black 72 در انبار موجود نیست ۳۹۵,۰۰۰تومان
    میوا
    ست 6 رنگ جوهر مخزن اپسون میوا موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰تومان
    جوهر مشکی 140 میل میوا کد T6641 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
    جوهر مشکی 100 میل میوا موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
    جوهر مشکی میوا سری فوتو کد T6731 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
    جوهر زرد میوا سری فوتو کد T6734 موجود در انبار ۵۸,۵۰۰تومان
    جوهر آبی روشن میوا سری فوتو کد T6735 موجود در انبار ۵۸,۵۰۰تومان
    جوهر 4 رنگ 140 میل میوا meva موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا قرمز کم رنگ موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا سری فوتو رنگ قرمز کد T6733 موجود در انبار ۵۸,۵۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا سری فوتو رنگ صورتی کد T6736 موجود در انبار ۵۸,۵۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا سری فوتو رنگ آبی کد T6732 موجود در انبار ۵۸,۵۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا اپسون سری 6 رنگ موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا آبی موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا رنگ قرمز موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل میوا رنگ زرد موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
    جوهر 100 میل آبی روشن میوا موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
کارتریج
    اپسون
    اچ پی
لوازم جانبی موبایل
سی دی و دی وی دی
دی وی دی خام فینال بسته 50 عددی موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
دی وی دی خام رای بست پک 50 عددی در انبار موجود نیست ۱۸۹,۰۰۰تومان
لوازم جانبی کامپیوتر
سخت افزار کامپیوتر
کارت گرافیک گینوارد Gainward GeForce RTX 3060 Ghost 12GB GDDR6 Graphics Card موجود در انبار ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
کارت گرافیک ایکس اف ایکس مدل RX 580-8GB موجود در انبار ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
باتری
    کملیون
        باتری معمولی آبی Super Heavy Duty
        پلاس آلکالاین Plus Alkaline
        باتری قابل شارژ
    مکسل
مودم
مودم روتر +ADSL2 وایرلس N300 تی پی لینک مدل TD-W8961N موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
مودم روتر +ADSL2 وایرلس N300 تی پی لینک مدل TD-W8961N موجود در انبار ۵۶۹,۰۰۰تومان
قطعات یدکی پرینتر
    اپسون
    برد اپسون R290 - R295 موجود در انبار ۴۹۹,۰۰۰تومان
    CR Motor 1410 موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰تومان
    اچ پی
    پیکاپ پرینتر 1010 HP موجود در انبار ۱۵,۰۰۰تومان
    پیکاپ پایین پرینتر 2035 HP موجود در انبار ۱۸,۶۰۰تومان
    پیکاپ بالایی پرینتر 2035 موجود در انبار ۱۷,۴۰۰تومان
    سامسونگ
    کانن
پرس سابلیمیشن
دستگاه پرس 6 کاره فری ساب freesub موجود در انبار ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
پرینتر
    اپسون
    اپسون L805 بدون جوهر موجود در انبار ۷,۸۰۰,۰۰۰تومان
    اپسون L805 با جوهر میوا موجود در انبار ۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
    اپسون L805 با جوهر اولترای WOX موجود در انبار ۸,۰۵۰,۰۰۰تومان
    اپسون L805 با جوهر اصلی موجود در انبار ۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
    اچ پی
    OKI
    سامسونگ
    سه بعدی
    کانن
ملزومات اداری
نرم افزار ریست پرینتر
کارتریج قابل شارژ
مخزن
مخزن جوهر - تانک جوهر اپسون موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰تومان